Majowa sesja

Na majowej sesji Rady Miejskiej zajmowaliśmy się kilkoma sprawami.

Na poczatku przyjęliśmy sprawozdania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Korebudu. W dyskusji dopytywałem o wałkowaną od poczatku kadencji kwestię zróżnicowania opłat abonamentowych za wodę, pytałem też o termin usunięcia usterek wynikłych podczas termomodernizacji budynków mieszkalnych...

Czytaj więcej

Sesja nr 62

Kwietniowa sesj Rady Miejskiej miała spokojny przebieg.

Po rutynowym początku zajęliśmy się informacją o stanie bezrobocia. Kolejny rok mimo zaproszenia na sesji nie pojawił się nikt z Powiatowego Urzędu Pracy (otrzymaliśmy jedynie informację pisemną). Burmistrz uznał, że temat ten wiąże się z inwestycjami firm w Nowej Sarzynie i przedstawił prezentację dotyczącą tej problematyki (wydawała mi się znajoma, była to zmodyfikowana prezentacja sprzed blisko roku: KLIK)...

Czytaj więcej

Wielbłąd dwugarbny

Wykres emocji na marcowej sesji Rady Miejskiej wyglądałby jak wielbłąd dwugarbny. Spokój, spokój, kontrowersje, spokój, spokój, kontrowersje, spokój.

Czytaj więcej

Przedszkole, żłobek, diety i skarga

Kilka tematów zdominowało 26 lutego sesję Rady Miejskiej.

Na początku Rada wysłuchała postulatów mieszkańców Woli Zarczyckiej, którzy przybyli na sesję, by przedstawić swoje oczekiwania dotyczące budowy nowego przedszkola. Do Nowej Sarzyny przyjechało kilkunastu rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i przedprzedszkolnym, zaniepokojonych warunkami, w jakich ich pociechy mają spędzić swoje pierwsze lata w towarzystwie rówieśników...

Czytaj więcej

Pora wracać :)

Jakiś czas temu kolega spytał – czemu nic nie piszesz tak długo? Nie zdradzę, kiedy to było, bo się okaże, że wieki całe nie popełniłem postu, ale chyba pora wracać.

Dłuższy czas samorządowe sprawy toczyły się bez większych kontrowersji, radni przyjmowali budżet i udzielali absolutorium, przegłosowywali kolejne uchwały. Dopiero na sesji LIX wydarzyło się coś, co mnie zbulwersowało – Rada Miejska ewidentnie moim zdaniem złamała prawo.

Miało to miejsce podczas wyborów no...

Czytaj więcej

Wiosna :)

Początek wiosny w Radzie Miejskiej to dwa dni robocze. 21 marca spotkały się komisje, ale przed ogólnym zebraniem przedsesyjnym dwie godziny wcześniej z przedsiębiorcami spotkała się z mojej inicjatywy Komisja Ekonomiczno-Finansowa.

Czytaj więcej

Samorządowy początek roku

Styczeń i luty to trzy sesje Rady Miejskiej: dwie zwyczajne i jedna zwołana w celu złożenia ślubowania przez nowowybranego burmistrza, która odbyła się 8 lutego. Była ona pokłosiem przedterminowych wyborów po uzyskaniu przez Jerzego Paula mandatu poselskiego.

Czytaj więcej

Trzy sesje, w tym budżetowa

Trzykrotnie w grudniu zbierała się Rada Miejska. Pierwsza sesja była zwołana na wniosek burmistrza w celu przyjęcia wcześniej przygotowanej uchwały o wniesieniu związanej z budową kanalizacji w Jelnej dopłaty do ZGK, której nie można było wprowadzić pod listopadowe obrady z przyczyn formalnych. Przy okazji dokonaliśmy zmian w budżecie.

Czytaj więcej

Listopad, czyli podatki

30 listopada Rada Miejska obradowała osiemnasty raz w bieżącej kadencji. Jak zwykle pod koniec roku dominującym tematem były podatki i opłaty lokalne. Ale po kolei.

Czytaj więcej

Sesja siedemnasta

Siedemnasta sesja Rady Miejskiej odbyła się 27 października. Przygotowania do Biegu Niepodległości zabrały mi sporo czasu, stąd relacja jest opóźniona i będzie bardziej skrótowa, niż zazwyczaj.

Na wstępie przewodniczący rady złożył gratulacje burmistrzowi Jerzemu Paulowi, który w wyborach parlamentarnych uzyskał mandat poselski. W dalszej części zajęliśmy się sprawozdaniem z realizacji zadań oświatowych...

Czytaj więcej